Som

Un grup d'investigació format per professionals d'àmplia trajectòria, que reuneix les seves
experiències entorn l'estudi del patrimoni.

_________________________________________________________________________________________________________

Maricarmen Tapia Gómez

Arquitecta.  Doctora en Urbanisme, Universitat Politècnica de Catalunya. Ha realitzat diversos estudis en el camp de l'urbanisme i l'arquitectura patrimonial.

Jerónimo Bouza Vila

Llicenciat en Geografia. Doctor en Antropologia Cultural, Universitat de Barcelona. Autor de treballs relacionats amb l'antropologia, el patrimoni, la història social i l'etnografia.

Vicenç Casals Costa

Doctor en Geografia. Professor de la Universitat de Barcelona. Investigador amb àmplia experiència en estudis urbans, sobre Patrimoni Cultural i Jardins Històrics.

Assessors

Joan Bestard, Dr. en Antropologia. Catedràtic d'Antropologia, Universitat de Barcelona.

Nadja Monnet, Dra. en Antropologia. Professora de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille.

Alfonso Raposo, Dr. Arquitecte. Director del Centro de Estudios Arquitectónicos Urbanísticos y del Paisaje, Universidad Central, Xile.

Mercé Tatjer i Mir, Dra.en Història. Catedràtica de Didàctica de les Ciències Socials, Universitat de Barcelona.